FaR

FaR – fysisk aktivitet på recept

Genom att öka din fysiska aktivitet kan du förebygga och behandla många sjukdomar. Ibland är fysisk aktivitet den bästa medicinen där aktiviteten blir huvuddelen av din behandling, och som kan komplettera eller ersätta läkemedel. Eftersom vår träning sätter en stor vikt på den mentala styrkan och förmåga att hantera stress är Självförsvar för tjejer ett bra val till FaR.

Självförsvar för tjejer är anslutna och godkända FaR aktörer. Du och din läkare/legitimerad vårdpersonal kan hitta oss i databasen, där finns även mer information om oss som aktörer.